martedì 20 gennaio 2009

Sicilianità

La Notti di ModicaFra timpa e timpa, 'ntra 'na cava funna,
Modica sedi, capricciusa e stramma,
parti s'acchiana, parti si sprufunna,
lu tuttu si pò diri 'na caramma

Frisca lu ventu comu fa la ciunna,
curennu 'ntra 'dda gula, e scippa e stramma;
sdirrupa l'acqua, quannu chiovi, e l'unna
ci junci furiusa e si 'ncaramma.

Era di notti, 'na nuttata funna,
senza nuddu chiariu, senza 'na ciamma,
quannu successi 'dda gran baraunna.


Ju 'ntisi un gridu: - Figghia!!... - Era me' mamma !...
E doppu mi spiriu, girannu tunna,
comu 'na puddiredda 'ntra la ciamma!...
( N. Martoglio )

Archivio blog

B & B

The Lion's Tower
via Regina Margherita 12
96016 - Lentini
095/7836036

E-mail

rosprisa12@gmail.com